Katona József bibliográfia

 CímSzerzőKözreműködőDátum
RészletekEredetiség' s jutalom tételDöbrentei Gábor 1814
RészletekAz első füzetbeli jutalom kihirdetésére béküldetett szomorújátékokrólDöbrentei Gábor 1818
Részletek"Den 1. Juny... in Pesth: a' Bün /die Schuld/ übersetzt von Joseph KatonaMüllner, Amadeus Gottfried Adolf 1819-06-09
Részletek[A kiadó hirdetése a Bánk bán megjelenéséről]  1820
RészletekKatona József: Bánk bánKatona József 1820
RészletekTudományos DolgokKatona József 1820-11-18
RészletekKetskemét  1820-12-23
RészletekJutalmaztatások  1821
RészletekMi az oka, hogy Magyar Országban a Játékszíni Költő-mesterség lábra nem tud kapni?Katona József 1821
RészletekKatona JózsefreKovács Sámuel 1821
RészletekVágyamKatona József 1822
RészletekA' kecskeméti pusztákról.[Katona József] 1822
RészletekSzabados Ketskemét városában született, vagy lakott, íróknak nevei és tudva lévő munkái.Nagy István 1823
RészletekDie Ketskemeter HeideKatona József 1824
RészletekAjánlásra méltó könyvek : Bánk bán  1825
RészletekNemes Katona József Úr (több Játékszíni Darabok szerzője) szabados Kecs[emét] Városa szeretett Fő Ügyvédjének halálára.S. I. 1830
RészletekTheatrumKátaiNagy József (előad.)1833-12-05
RészletekSzabados Kecskemét alsó Magyar Ország első mező várossa' történetei.id. Katona JózsefBálint Antal (sajtó alá rend.)1834
RészletekSzínészet  1834-08-14
RészletekSzínészet  1834-09-28
RészletekMagyar Játékszín. ... Budán, febr. 27-én Kántorné Jutalmáúl adatott szomorú játékSz. Tamási 1835-03-05
RészletekDramaturgiai füzér : Milly irányt vegyenek színdarabjaink : Befejezése a' Honműv. 43-ik száma czikkelyének Garay János 1835-06-07
Részletek Színészet. Magyar JátékszínK. 1835-12-06
RészletekMagyar játékszín. Budán deczember ... 20-kán Katona Józsefnek "Lucza széke" színj. fordultmeg a' színpadon.  1835-12-31
Részletek[Bánk bán]Bárány Boldizsár 1836
RészletekMagyar Játékszín. November 1-én az új bérletet "Bánk bán" szomorú játék Katona József műve - kezdé meg.  1836-11-06
RészletekMagyar Játékszín. Debreczenben ... 11-kén Katona József ..regényes szomorú Játékát a Bánk bánt láttuk …  1836-11-24
RészletekKassán dec. … 17-kén "pártosság dühe" drama [!] 5 felv. (Ziegler után Katona József) került szinpadra ...Klestinszky László 1837-01-08
RészletekBánk bán, eredeti történeti dráma 5 felvonásban.Katona József 1839
Részletek "Nemzeti színpadunkon" ... március 23-ára Egressy Gábor Jutalmául a Bánk bán volt hírdetve. Egressy Gábor (előad)1839-03-23
RészletekJátékszíni napló : Mártius 22-én Egressy Gábor Jutalmáúl bérletszünéssel előszörNagy Elek 1839-03-27
RészletekSzinészet : Magyar JátékszínKiss Iván 1839-03-31
RészletekMagyar Játékszíni krónika. Mart. 23. A' pesti magyar színpadon először: Bánk bán. ... (Egressy Gábor jutalomjátéka).Vörösmarty MihályEgressy Gábor (előad)1839-03-31
RészletekMagyar színház  1839-03-31
RészletekKönyvek, mellyek Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István' könyvnyomtató intézetében Pesten ... árultatnak.  1840
RészletekEmlék Katona JózsefreErdélyi János 1840-04-25
RészletekKatona JózsefCsányi János 1840-05-27
RészletekLiteratura  1840-07-09
RészletekTavaszelő 13ik. E színen először "Lucza széke" dráma 3 flv;H. 1841-03-18
RészletekMagyar játékszíni krónika. Mart 13. Először: Lucza' széke. Ered. dráma 3 felv. ...Vörösmarty Mihály 1841-03-21
RészletekKatona József' sírjánLosonczy László 1843-11-19
RészletekBánk bánVahot Imre 1845-11-06
RészletekFővárosi újdonságok  1845-11-06
RészletekNemzeti SzínházBajza József 1845-11-08
RészletekBánk bán, eredeti történeti dráma 5 felvonásban, írta Katona JózsefGyurmán Adolf 1845-11-15
RészletekNemzeti SzínházBajza József 1845-11-15
RészletekNemzeti SzínházS -- 1845-11-15
RészletekHeti Szemle. [Bánk bán előadás Katona József édesanyja és nővére javára.]  1845-11-25
RészletekThalia. [Bánk bán előadás a Nemzeti Színházban nov. 1, 4, 8, 10-én.]ÜY 1845-11-25
RészletekNemzeti SzínházBajza József 1845-12-06
következő >utolsó >>
A dokumentumok megjelenítésének sorrendje az oszlopok fejlécére kattintva változtatható.